Geschiedenis van onze club

Tijdens het schoolfeest van het Koninklijk Atheneum van Ukkel werd er een demonstratie gegeven door de judoclub van Lot . Daar werd de trainer van de judoclub van Lot aangesproken door Magda Smits en Willy Destrycker met de vraag om een demonstratie te geven in Linkebeek bij de opening van het Cultuurcentrum De Moelie . Er werd ook gesproken over de mogelijkheid om de oprichting van een judoclub in Linkebeek te overwegen .

Tijdens de maand september gaf de judoclub van Lot dan ook een demonstratie in Linkebeek . Na de demonstratie was er de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuw op te richten judoclub van Linkebeek .

De inschrijvingen liepen als een trein zodat enkele weken later er gestart werd met de judoclub in een klaslokaal in de Moelie . De club werd opgericht binnen de schoot van de toenmalige Vlaamse Vriendenkring met als voorzitter Magda Smits en penningmeester Willy Destrycker . Een dertigtal enthousiaste judoka’s kregen er afwisselend les van Eddy Demunter en Vital Swaelens . Na enige tijd viel Eddy Demunter weg zodat Vital Swaelens vanaf dat ogenblik instond voor de trainingen .

 

Het eerste jaar werd afgesloten met een heus vriendschapstornooi gevolgd door een “samoeraifuif” ! Aan dat vriendschapstornooi werd deelgenomen door twee Belgische kampioenen .

 

Judoclub Linkebeek heeft gedurende heel zijn bestaan getracht op verschillende niveaus een rol van betekenis te spelen : zowel op sportief vlak als op socio-cultureel vlak kan de club terugkijken op verschillende prachtprestaties ;

 

Judoclub Linkebeek op sportief vlak !

 

Het aantal Linkebeekse jongens of meisjes dat tijdens de voorbije 35 jaar gedurende een korte of lange periode op de Linkebeekse tatami heeft gestaan is moeilijk in te schatten . Het zullen er in elk geval een flink aantal geweest zijn .Momenteel telt de club nog steeds een 50-tal leden verdeeld over twee groepen .

 

De club trekt ook regelmatig op competitie . Hoogtepunten hier zijn zonder twijfel de twee deelnames aan de interclubcompetitie waarbij de club diende aan te treden met 7 volwassen judoka’s in 7 verschillende gewichtcategorieën .

De club telt ook verschillende Brabantse kampioenen onder haar leden die telkens geselecteerd waren voor de Vlaamse kampioenschappen . Ook hier behaalden we puike resultaten met een bronzen medaille als bekroning .

 

 

Tijdens de jeugdkampioenschappen 2020 behaalden we een zilveren medaille op het Vlaamse kampioenschap en een bronzen medaille op de Belgische kampioenschap.

 

Voor elke beginnende judoka is het behalen van de zwarte gordel het ultieme doel . Het behalen van een zwarte gordel vergt maandenlange voorbereiding ; eerst dienen 10 overwinningen behaald te worden op shiai waarna een examen voor een jury afgelegd dient te worden .

Voor Axel , Werner, Jan ( 2de dan ) , Philip , Matthias en Ben (2de dan) ging deze droom in vervulling .

 

De club is er ook in geslaagd om de Belgische topjudoka’s naar Linkebeek te brengen ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen . In het jaar 1997 kwamen de toenmalige Olympische en wereldkampioenen Gella Vandecaveye en Ulla Werbrouck naar onze club voor een demonstratieles .

Voor het 25-jarig bestaan van de club kwamen Ilse Heylen , bronzen medaille op de Olympische Spelen , en Dirk Van Tichelt , Europees kampioen , onze judoka’s verwennen met een fijne demonstratieles .

 

De club heeft ook verschillende tornooien georganiseerd : in de sporthall van Beersel mochten we eenmaal de Brabantse jeugdkampioenschappen en eenmaal een Brabants miniementornooi organiseren . Telkens werden we gefeliciteerd voor onze puike organisatie .

 

Judoclub Linkebeek op socio-cultureel vlak

 

Onze club speelt niet alleen op sportief vlak haar rol in Linkebeek, ook op socio-cultureel vlak is onze club aanwezig in Linkebeek en tracht ze haar leden te verwennen .

 

Zo kwamen niet minder dan Samson en Gert naar de Moelie om voor onze judoka’s en hun vriendjes een optreden te verzorgen .

 

Jaarlijks organiseert de club een tweedaags eetfestijn om de clubkas te spijzen . In de beginjaren was dit een paëlla-weekend waar nog dikwijls met nostalgie naar wordt verwezen . Momenteel organiseert de club tijdens het laatste weekend van januari een kaas- , bier- en wijnfestijn in de Moelie.

 

Ook de Sint en zijn Pieten zijn jaarlijks op de afspraak ! Zij brengen uit het verre Spanje ieder jaar een fijn geschenk mee voor jong en oud .

De club organiseert ook jaarlijks een uitstap voor de ganse familie . In de beginjaren stond er zelfs langlauf op het programma ; nu houden we het liever bij een hele dag met allerlei sportieve activiteiten zoals survival , kano …

 

Voor het 25-jarig bestaan van de club trokken we met 17 man naar Japan, de bakermat van de judo , waar we niet alleen een prachtige rondrit maakten maar ook een bezoek brachten aan de Kodokan , de judoschool  waar Jigoro Kano , de stichter van de judo , zijn eerste lessen judo gaf . Het werd een onvergetelijke reis door een fascinerend land !

 

Dit korte overzicht is waarschijnlijk onvolledig maar belicht toch enkele markante gebeurtenissen uit onze clubgeschiedenis . Deze gebeurtenissen zorgden en zorgen er nog steeds voor dat onze club nog steeds gekenmerkt wordt door een vriendschappelijke sfeer waarin iedereen zich thuis kan voelen .

Hopelijk kan er aan onze 35-jarige geschiedenis nog een lang vervolg geschreven worden .

 

Het bestuur

De bestuursleden

De Sauter Johan
Voorzitter
Houbrechts Ben
Penningmeester
Swaelens Matthias
Jeugdverantwoordelijke, webmaster en bestuurslid
Swaelens Vital
Hoofdtrainer
Swalens Nadine
Secretaris